eerlijke handel in kaarten en olijfhout

Kaarten producenten

Fair Trade
Adinda koopt in van verschillende producenten. De meeste van deze organisaties zijn erkende Fair Trade organisaties met een FTO keurmerk en zijn lid van de Wereld Fair Trade Organisatie. Het FTO keurmerk is een kwaliteitskeurmerk en geeft aan dat de organisatie voldoet aan de fair trade standaarden m.b.t. arbeidsomstandigheden, loon, kinderarbeid en milieu. Daarnaast geeft het aan dat de organisatie zich inzet om de levensomstandigheden van achtergestelde groepen te verbeteren. Meer informatie over dit keurmerk kunt u vinden op http://www.wfto.com/ .

Positie van de kaartenmaker in de organisatie
De organisaties werken op verschillende manieren. Een aantal zijn een cooperatie (Jimma Banana Art) of kopen in van cooperaties (CORR, HEED). Dit betekent dat de makers van de kaarten ook mede eigenaar zijn en delen in de winst of verlies. Andere organisaties hebben kaartenmakers in dienst (Craft Aid, Nepal Leprosy trust, New Sadle). Deze mensen krijgen een vast salaris. De winst wordt geinvesteerd in andere projecten voor de doelgroep in het algemeen of in extra voorzieningen voor de werknemers zoals onderwijs en gezondheidszorg. Deze organisaties streven ernaar zoveel mogelijk mensen van de doelgroep in dienst te nemen in alle lagen van de organisatie.
Identiteit
Adinda koopt in van organisaties met verschillende achtergronden; katholiek (Hands of Hope, Good Shepperd Sisters), protestantse gezintes (McKean Rehabilitation center, P3W, Tamar) ) en groepen die niet expliciet werken vanuit een levensovertuiging of politieke stroming (New Sadle, Jimma Banana Art, Craft Aid, CORR, Heed)


Hieronder vindt u meer informatie over de verschillende landen en organisaties.

Bangladesh
//CORR - the jute works
De organisatie
CORR is een fair trade organisatie en werkt volgens de princiepes van Caritas Bangladesh. Ze streven naar het verkrijgen van sociaal- economische waardigheid van achtergestelde en onderbedeelde groepen, met name vrouwen, in Bangladesh.
CORR is opgezet na de onafhankelijkheidsoorlog in 1971. Oorspronkelijk was CORR een rehabilitatie centrum voor oorlogs weduwen. Maar in de afgelopen jaren zijn ze een trust geworden. De organisatie wordt dus mede aangestuurd door de leden. De leden zijn georganiseerd in cooperaties die zelfstandig opereren. Er zijn rond de 150 groepen bestaande uit 3300 vrouwen en zo’n 150 mannen in 19 verschillende districten. Medewerkers van CORR zorgen ervoor dat de opdrachten eerlijk verdeeld worden tussen de groepen en ondersteunen de groepen, met bijvoorbeeld training of micro credit, daar waar nodig.
De kaarten
Kaarten zijn gemaakt van handgeschept papier. De aplicaties op de kaarten zijn gemaakt van verschillende gras- en graansoorten en banane-, palm- en dadelblad.
Meer info
Op de website van CORR – the jute work (www.cjwbd.com) kunt u meer informatie vinden over de doelstelling van de organisatie, de manier van werken en het volledige assortiment.


//HEED
De organisatie
HEED staat voor Gezondheid, Onderwijs en Economische ontwikkelingen en is een nationale Christelijke non-profit organisatie. HEED is opgericht in 1974 door westerse partnerorganisaties om te helpen bij de naoorlogse problemen van Bangladesh. HEED Handicraft zette zich aanvankelijk in voor de Pakistani in de vluchtelingenkampen in Dakha maar ook voor de arme Bangladeshi.
HEED Handicraft is een fair trade organisatie en geeft mensen de mogelijkheid een inkomen te verkrijgen door het maken van ecologisch verantwoorde handwerkproducten waaronder kaarten. HEED Handicraft geeft ambachtslieden een opleiding en training om de kwaliteit van de producten te verbeteren en ze voor een goede prijs te kunnen verkopen. Op dit moment leveren zo’n 230 groepen aan HEED Handicraft.
De kaarten
Kaarten zijn gemaakt van handgeschept papier met aplicaties van stro.
Meer info
Op de website van HEED Handicraft (www.heedhandicrafts.org) kunt u meer informatie vinden over de doelstelling van de organisatie, de manier van werken en het volledige assortiment.
Ethiopië
//Jimma Banana Art
De organsatie
Jimma Banana Art is opgericht in 2000 met als doel jonge vrouwen de mogelijkheid te geven een inkomen te verwerven om zich zelf verder te ontwikkelen en hun familie te kunnen onderhouden. Inmiddels is het een cooperatie waar zo’n 30 vrouwen lid van zijn.
De kaarten
De aplicaties op de kaarten zijn gemaakt van verschillende delen van de bananeboom. Bij de werkplaats zijn verschillende soorten bananebomen geplant zodat er met meer kleuren kunnen worden verwerkt. De bladeren van de boom worden gedroogd, gebakken en gestreken om verschillende effecten en kleuren te krijgen. Ook de ontwerpen worden door de vrouwen zelf gemaakt.Indonesië
//P3W
De organisatie
De afkorting P3W staat voor 3 keer een P met daarachter een W en betekent: Pusat (centrum) Pembinaan (toerusting) Pengembangan (vorming) Wanita (vrouwen). Het is de Indonesische afkorting van een opleiding voor vrouwen in West Papoea. In 1962 werd het eerste centrum geopend. Op dit moment zijn er drie verschillende centra, verspreid over het land, waarin jonge vrouwen worden opgeleid tot plaatselijk maatschappelijk werker. Zo worden vrouwen ondersteund bij het opzetten van kleine bedrijfjes en zijn er alfabetiserings cursussen. Tevens wordt vanuit deze centra onderzoek gedaan naar de positie van vrouwen in kerk en samenleving.
Overal in West Papoea (het voormalige Nederlands Nieuw Guinea) zijn vrouwen actief betrokken bij de ontwikkeling van hun land en volk. P3W wordt erg gewaardeerd. Misschien wel juist omdat het lesprogramma elk jaar opnieuw wordt aangepast aan de behoeften van de sociaal maatschappelijke situatie. De laatste jaren wordt er bijvoorbeeld aandacht besteed aan het voorkomen van AIDS. Zo-doende draagt P3W bij aan het zelfbewustzijn van Papoease vrouwen. Vrouwen die bereid zijn om, ook onder de huidige politieke omstandigheden, zich in te zetten voor een hoopvolle toekomst.
De kaarten worden ingekocht bij locale kunstenaars. De kunstenaars krijgen hun aangeboden en goedgekeurde boomschorsen meteen contant uitbetaald. Zij weten dat deze later door P3W tegen een meerprijs worden doorverkocht. Zij gaan er volledig mee akkoord dat deze extra inkomsten ten goede komen voor de financiering van diverse projecten van P3W.
De kaarten
De kaarten zijn gemaakt van geklopte boomschors. Naast afbeeldingen van bijbelse verhalen worden ook oude papua motieven en symbolen op de boomschors geschilderd.
Meer info
Op de website van P3W ( http://www.papoeakunstopboomschors.nl/ ) wordt uitvoerig beschreven waar geklopte boomschors vroeger voor werd gebruikt en hoe de kaarten nu gemaakt worden.Mauritius
//Craft Aid
De organsatie
Craft Aid is opgericht in 1982. Het belangrijkste doel van deze fair trade organisatie is het verschaffen van werk aan mensen met een geestelijke of lichamelijke handicap en andere sociaal/economisch achtergestelde groepen. Craft Aid heeft 175 personen in dienst waarvan 50 werknemers met een handicap.
De kaarten
Voor het maken van de kaarten worden twee technieken gebruikt; de zeefdruk en het drogen van bloemen. De bloemen worden deels zelf geteeld. Helaas is Craft Aid gestopt met het maken van kaarten. Door klimaatveranderingen zijn er te weinig bloemen om goed te drogen.
Meer info
Op de website van Craft Aid ( http://www.craftaid.net/ ) kun je meer informatie vinden over de organisatie en de verschillende producten die ze maken.
Nepal
//Nepal Leprosy Trust
De organisatie
NLT is een fair trade organisatie en van oorsprong een Christelijke NGO. In 1972 is ze opgericht met als doel het leven van mensen met Lepra en andere achtergestelde groepen te verbeteren. NLT doet dit door het verlenen van medische hulp, het geven van vaardigheidstrainingen en het opzetten van inkomengenererende projecten. Himalayan batiks is een van de inkomen genererende projecten van NLT en gecertificeerd als fair trade organisatie. Het geeft werk aan meer dan 20 families die achtergesteld zijn in de maatschappij doordat ze een handicap hebben, uit een arme familie komen of verstoten zijn. Dit project draagt bij aan de economische en sociale participatie van deze groep mensen.
De kaarten
De batiks worden thuis gemaakt. Eerst wordt het ontwerp met potlood op het doek getekend. Daarna wordt het ontwerp ingekleurd. Eerst de ligte kleuren, daarna de donkere. De delen die de juiste kleur hebben worden ingesmeerd met wax om te voorkomen dat de kleur veranderd. Aan het eind van het proces is de hele doek bedekt met wax. De wax droogt in en begint een beetje te kraken. Het doek wordt dan voor het laatst in een zwart verfbad gelegd. Hierdoor ontstaat het typische karakter van de batikafbeelding.
Meer info
Op de website van Nepal Leprosy Trust ( http://www.nepalleprosytrust.org/ ) kunt u meer informatie vinden over de organisatie, de verschillende activiteiten en producten. Per productsoort wordt ook aangegeven hoe deze gemaakt wordt.

//New Sadle
De organisatie
New Sadle is een niet religieuze NGO opgericht in 1997. New Sadle heeft als doel mensen met lepra te genezen en voormalig lepra- en poliopatienten en andere mensen met een handicap weer een volwaardige plek te geven in de maatschappij. Tijdens het rehabilitatieproces krijgen deelnemers training in specifieke handwerktechnieken en kunnen daarna als werknemer gaan werken in een van de twee rehabilitatiecentra. Op dit moment zijn er 136 mensen met een handicap in dienst van New Sadle. De winst die wordt gemaakt wordt besteed aan medische en sociale voorzieningen waaronder; gratis gezondheidszorg, gratis kinderopvang en onderwijs voor kinderen van lepra/polio patienten, een opvanghuis voor ouderen en community based rehabilitatie van mensen met lepra.
De kaarten
Net als NLT maakt New Sadle batik kaarten van handgeschept papier.
Meer info
Op de website van New Sadle ( http://www.newsadle.org.np/ ) kunt u meer informatie vinden over de organisatie en de verschillende activiteiten die ze uitvoeren.
Thailand
//Mckean Rehabilitation Center
De organisatie
In 1907 kreeg de missionaris Dr. James Mc Kean een eiland toegewezen van de toenmalige heerser over Chiang Mai om een lepra kolonie te starten. In de afgelopen honderd jaar is dit uitgegroeid tot een breed geintegreerd programma. McKean rehabilitation center behandeld leprapatienten faciliteerd reintegratie in de maatschappij door ex leprapatienten een vak te leren.  Naast de hulp aan (ex) leprapatienten biedt het hospitaal ook medische zorg aan de lokale bevolking.
Meer info
Op de website van McKean Rehabilitation Center ( http://www.mckeanhosp.org/ ) wordt de geschiedenis van de organisatie en de ontwikkeling in het behandelen van lepra patienten uitvoerig besproken.
//Tamar center – YWAM
De organisatie
Tamar Center is een christelijke organisatie en werkzaam in Pattaya. Een plaats waar veel meisjes en vrouwen in Thailand gedwongen in de prostitutie werken. Het centrum biedt hulp, healing en hoop. Voorbeelden hiervan zijn; psychische hulp, alternatief werk zoals het maken van kaarten en verschillende trainingen zoals engelse les en evangelisatie.
Onlangs is er een preventie centrum opgericht in het noord-oosten van Thailand (hier komen de meeste meisjes en vrouwen vandaan). Dit centrum geeft voorlichting, job training en bied kinderopvang aan alleenstaande vrouwen die werken.
Meer info
Op de website van het Tamar Center ( www.ywamthai.org/tamar ) kunt u meer informative vinden over hun werk en de achtergrond van dit centrum.


//Hands of Hope

Meer info

Op de website van Hands of Hope ( www.handsofhopenongkhai.com ) kunt u meer info vinden over hun werk en de achtergrond van deze organisatie.


//Good Shepherd Sisters

Meer info

Op de website van de Good Shepherd Sisters ( www.goodsherherdsisters.com/nongkhaimission ) kun je meer informatie vinden over deze orde.Meer informatie over de andere producenten volgt.